Inrapportering av information till Region Sörmland

Under fliken Verksamhetsuppföljning (PLUSS) hittar du information om hur du som privat vårdgivare skickar in patientsäkerhetsberättelse i systemet PLUSS.

Under fliken Privera hittar du information om Privera, som är systemet för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för de besök de utfört. Där finns en handbok och här kan du logga in.

Under hösten 2018 ersattes filformatet Visitfil med Öppenvårdsfil. Mer information finns under den fliken i menyn.

Uppdaterat: 10 februari 2023
JUY3