Inrapportering av information till Region Sörmland

Under fliken Ersättningssystem hittar du information om Privera, som är ett system för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för de besök de utfört. Här finns en handbok och här kan du logga in.

Under hösten 2018 kommer det nuvarande filformatet Visitfil att ersättas med Öppenvårdsfil. Mer information finns under den fliken i menyn.

Innehållsansvarig: Hälsovalsstaben
Uppdaterat: 2 juli 2020
3C36