Gullvivor (Priveras logotyp)

Privera

Region Sörmland använder sig av systemet Privera för utbetalning av ersättning för utförda besök till privata vårdgivare.

Du som vårdgivare rapporterar själv in besök i Privera via en öppenvårdsfil och godkänner sedan filen samt rättar eventuella felaktigheter. Du håller även själv reda på när det ekonomiska taket är nått.

Logga in i Privera

Logga in i Privera

Privera använder säker informationsöverföring.

Vad behövs för att använda Privera?

För att du ska kunna använda Privera behövs tillgång till internet, inloggning till systemet via SITHS-kort och separat användarnamn/lösenord samt tillgång till filen som ska skickas in Privera.

Filen som ska skickas in kallas en öppenvårdsfil. De flesta leverantörer av journal-/kassasystem kan ta ut en öppenvårdsfil från deras system. Läs mer om öppenvårdsfil.

Behörigheter

För att få tillgång till Privera, fyll i blanketten för behörigheter (gäller för privata vårdgivare med avtal enligt LOL, LOF och LOU – ej vårdcentraler eller digitala vårdgivare)

Blankett - Behörigheter för privata vårdgivare

Det är även viktigt att meddela när en person inte ska ha behörighet längre.

Systemkrav

PC: Windows 7 eller senare
Webbläsare: Edge
Net ID: version 6.8.4.27 eller senare

Installera Net iD

Du behöver installera Net iD för att kunna logga in. Det är drivrutinen som läser av SITHS-kortet i datorn. Installationen av Net iD hittar du på denna sida: Net iD på privata datorer. Följ instruktionerna på sidan.

Support

Behöver du hjälp, kontakta Skyddad adress

Rutin - Inloggning i Privera för vårdgivare

Rutin - Asylsökande och utländska patienter i Privera

SKRs handbok gällande vård av personer från andra länder

Uppdaterat: 7 september 2023
VMTC