Gullvivor (Priveras logotyp)

Privera

Privera är ett system för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för de besök de utfört.

För vårdgivaren

De vårdgivare som lämnar filer ska kunna logga in i den externa delen av systemet och arbeta med de filer som de lämnat. Vårdgivaren ska kunna rätta upp felaktigheter, se vilken ersättning som kommer att utbetalas samt godkänna Priveras utbetalningsunderlag. Vårdgivaren ska i Privera själv hålla reda på när det ekonomiska taket är nått.

Vad behövs för att använda Privera?

För att vårdgivarna ska kunna använda Privera behövs tillgång till Internet, inloggning till systemet via SITHs-kort samt tillgång till filen som ska skickas till Privera.

Installera NetID

Du behöver installera den nya versionen av NetID för att kunna logga in. Installationen av den nya versionen hittar du i bifogad länk. Följ instruktionerna på sidan.

Logga in i Privera

Logga in i Privera

Privera använder säker informationsöverföring.

Har du problem med inloggningen i Privera kontakta: Skyddad adress

Arbeta i Privera

Handbok Privera

Leverantörer av journal-/kassasystem

De flesta leverantörer av journal-/kassasystem som vårdgivare använder har utvecklat en funktion i systemet som tar fram den datafil som ska skickas till regionen. Installationen av funktionen är relativt enkel. För hjälp kontakta din leverantör av journal-/kassasystem.

Exempel på journalsystem:

Journalsystem

Hemsida

Clinic Buddy

clinicbuddy.se

J4

cgmj4.se

Venturi

venturi-journalen.se

WinEasy Guld

rixdata.se

File it!

vektor.se

SGX

antwork.se

Hano

hano.se

Uppdaterat: 17 augusti 2021
Z5VU