Öppenvårdsfil

Instruktion för att arbeta i Privera med Öppenvårdsfiler

Privat vårdgivare med avtal

Öppenvårdsfil för privat vårdgivare

Ta kontakt med din leverantör av ditt journalsystem för att se till att de har förutsättningarna att arbeta med öppenvårdsfil.

Om leverantören har problem kan de ta kontakt med Skyddad adress så får de hjälp.

Digital vårdgivare med avtal

Öppenvårdsfil för digital vårdgivare

Om leverantören har problem kan de ta kontakt med Skyddad adress

Uppdaterat: 17 augusti 2021
7T2Z