Verksamhetsuppföljning (PLUSS)

PLUSS (Planering Ledning Uppföljning Styrning i Sörmland), är ett stöd för planering, uppföljning och rapportering på alla verksamhetsnivåer.

Du som har avtal med Region Sörmland ska skicka in din/er patientsäkehetsberättelse via PLUSS.

Du loggar in i PLUSS via Länk till PLUSS

Som hjälp till hur du ska gå tillväga så finns det en Lathund i hur du jobbar i PLUSS.

Uppdaterat: 17 augusti 2021
6EGB