Verksamhetsuppföljning (PLUSS)

PLUSS (Planering Ledning Uppföljning Styrning i Sörmland), är ett stöd för planering, uppföljning och rapportering på alla verksamhetsnivåer.

Från och med 2019 ska din/er patientsäkehetsberättelse skickas in via PLUSS.

Du loggar in i PLUSS via Länk till PLUSS

Som hjälp till hur du ska gå tillväga så finns det en Lathund i hur du jobbar i PLUSS.

Uppdaterat: 9 februari 2021
EDNT