Patientavgifter

Patientavgifter i Region Sörmland är politiska beslut som fattas av regionfullmäktige.

Uppdaterat: 28 februari 2022
N8PK