Patientavgifter

Patientavgifter från och med 1 januari 2020

Regionstyrelsen har den 3 december 2019 beslutat om nya patientavgifter i Region Sörmland från och med 1 januari 2020.

Den stora nyheten är att patientavgifter för primärvården återinförs. Informationsbladet innehåller en text om faktura eftersom regionens verksamheter fakturerar alla besök.

För dig som privat vårdgivare gäller att du får använda det betalningssätt som passar dig bäst.

Informationsblad hittar du här

Uppdaterat: 12 augusti 2020
TTE6