Vårdöverenskommelser för primärvården

Här finns de vårdöverenskommelser mellan primärvård och specialistsjukvård som även gäller för dig som privat vårdgivare

Uppdaterat: 2 juli 2020
Z1KD