Vårdöverenskommelser för primärvården

På samverkanswebben finns det en sida där regionens överenskommelser mellan primärvård och olika specialistkliniker finns samlat.

Uppdaterat: 28 oktober 2022
HTEB