Antibiotikastatistik

Här hittar du statistik över antibiotikaförsäljningen i Sverige.

Sörmland

Årsrapport antibiotikaförskrivning 2019

Förklaring till diagrammen:
Statistiken är hämtad från databasen Boris.
För primärvårdens förskrivning baseras data på antal uthämtade recept från apotek. Antibiotika delas in i tre grupper utifrån sitt huvudsakliga användningsområde: luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och hud- och mjukdelsinfektioner. Bilderna visar alltså inte diagnoskopplade data.

För slutenvårdens förskrivning baseras förskrivningen på antalet uthämtade recept på apotek och beställda doser av antibiotika till vårdavdelningar och mottagningar (rekvisition). För antibiotika på rekvisition använder vi enheten DDD - definierad dygnsdos.

Sverige

Månadsrapporter (pdf)
Kvartalsrapporter (pdf)

Förklaringar till statistiken:
Läkemedelsstatistiken för Sverige baseras på apotekens försäljning. Öppenvård inkluderar försäljning via förskrivning (recept, ApoDos).Slutenvård inkluderar försäljning via slutenvårdsrekvisition. Försäljning per län baseras för öppenvård på folkbokföringsadressen och slutenvård baseras på kund (till exempel sjukhus).

För fördjupad information, se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/antibiotikastatistik/

Uppdaterat: 14 december 2021
YHRK