Antibiotikastatistik

Här hittar du statistik över antibiotikaförsäljningen i Sverige.

Sörmland

Primärvård  2012-2018 (pdf)
Tandvård 2012-2018 (pdf)

Förklaringar till statistiken:
Statistiken baseras på apotekens försäljning och data är hämtade ur databasen Boris. Antibiotika delas in i tre grupper utifrån sitt huvudsakliga användningsområde: luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och hud- och mjukdelsinfektioner. Det rör sig inte om diagnoskopplade data. Diagrammen visar det totala antalet uthämtade recept, följt av vårdcentralernas recept. Tandvårdens recept redovisas också.

Sverige

Månadsrapporter (pdf)
Kvartalsrapporter (pdf)

Förklaringar till statistiken:
Läkemedelsstatistiken för Sverige baseras på apotekens försäljning. Öppenvård inkluderar försäljning via förskrivning (recept, ApoDos).Slutenvård inkluderar försäljning via slutenvårdsrekvisition. Försäljning per län baseras för öppenvård på folkbokföringsadressen och slutenvård baseras på kund (till exempel sjukhus).

För fördjupad information, se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/antibiotikastatistik/

Uppdaterat: 11 februari 2020
ZPJV