Coronavirus covid-19

Här hittar du information om coronaviruset covid-19.

Provtagning

Rutiner

Information från "arbetsgrupp covid-19"

Daglig information till kommuner och vårdcentraler om covid-19. Innehåller även information om palliativ vård.

Informationsmaterial från Region Sörmland

På sidan Informationsmaterial om corona viruset hittar du informationsskyltar, filmer, bildstöd och samtalskartor.

Utbildning

Webbaserad introduktion med ett urval av inforrmation kring områden som vikarier inom vård och omsorg behöver känna till. Introduktionen tar 8-12 timmar beroende på arbetstakt och vilka delar som väljs. FoU i Sörmland har tagit fram introduktionen. 

Information från Folkhälsomyndigheten

Informationsfilmer/presentationer

Film som beskriver på- och avklädning av personlig skyddsutrustning med andningsskydd och lång ärm, för covid-19.

 

Innehållsansvarig: Maria Remén
Uppdaterat: 29 maj 2020
3FVS