Coronavirus covid-19

Här hittar du information om coronaviruset covid-19.

Provtagning

Rutiner

Information till vårdcentraler och kommuner

Här hittar du informationsbrev till medarbetare och chefer på vårdcentraler och i kommunerna samt information och kunskapsmaterial gällande rehabilitering och palliativvård vid Covid-19.

Informationsmaterial från Region Sörmland

På sidan Informationsmaterial om corona viruset hittar du informationsskyltar, filmer, bildstöd och samtalskartor.

Utbildning

Webbaserad introduktion med ett urval av inforrmation kring områden som vikarier inom vård och omsorg behöver känna till. Introduktionen tar 8-12 timmar beroende på arbetstakt och vilka delar som väljs. FoU i Sörmland har tagit fram introduktionen. 

Information från Folkhälsomyndigheten

Informationsfilmer/presentationer

Informationsfilm för dig som jobbar inom äldreomsorg (semestervikarie/ordinarie) – Symtom covid-19 hos äldre att vara uppmärksam på:

Film som beskriver på- och avklädning av personlig skyddsutrustning med andningsskydd och lång ärm, för covid-19.

Innehållsansvarig: Maria Remén
Uppdaterat: 22 oktober 2020
HXNV