Coronavirus covid-19

Här hittar du aktuella länkar till rutiner, statistik och beslut, information vid positivt provsvar, om smittspårning och rehabilitering och om palliativ vård. Det finns också värdefullt material i form av filmer och informationsmaterial om covid-19 längre ner på sidan.

Övergripande information om covid-19

Rutiner för SARS-Cov-2 infektion/covid-19 i Region Sörmland (pdf). Uppdaterad 16/9 klockan 16.00.

Smittskyddsblad covid-19. Sveriges läkarförbund: Läkarinformation, Information till hushållskontakter, Patientinformation.

Podcast: Diagnostik och behandling. Division Medicin. 

Sjukhusbibliotekens snabbspår. För beställning av artiklar och sökuppdrag relaterade till pandemin.

Statistik för covid-19 i region Sörmland

Rekommendation till anställda inom hemtjänst om användning av andningsskydd  (pdf). Publicerad 21/5 2021.

Information till utlandsresenärer (pdf). Uppdaterad 9/6.

Smittskyddsläkarens beslut om rekommendation för att minska smitta av covid-19 från asymtomatisk person i hälso- och sjukvård samt äldreomsorg i Södermanlands län (pdf) (uppdaterad 22/7)

Provtagning vid symtom och screening

Information vid positivt provsvar

Vaccination covid-19

Till sidan om vaccination mot covid-19

Smittspårning

Rehabilitering

Här kommer vi samla matrerial och länkar från Sörmland och nationellt. Tanken är att sprida kunskap, information och material som kan underlätta ditt arbete gällande rehabilitering för medborgare som drabbats av covid-19.

Socialstyrelsens webbplats finns både utbildningar och olika material som stöd för vård och omsorg, behandling och rehabilitering med mera.

Palliativ vård

Rutiner specifikt för vårdcentraler och hjälpmedelscentraler

Information till kommuner och vårdcentraler 

Här hittar du informationsbrev till medarbetare och chefer på vårdcentraler och i kommunerna.

Informationsmaterial från Region Sörmland

Film om covid-19 antigen-snabbtest

Film om användning av antigentest Panbio covid-19 antigen-snabbtest som vi har tillgång till i Region Sörmland.

Grafiskt material

Här på Samverkanswebben och sidan Informationsmaterial om corona viruset hittar du informationsskyltar, filmer, bildstöd och samtalskartor.

Utbildningsmaterial

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) har tagit fram en webbaserad introduktion för nya medarbetare inom vård och omsorg.

Introduktionen består av olika delar och tar sammalagt cirka 8-12 timmar beroende på arbetstakt och vilka delar du väljer.

Till den webbaserade introduktionen

Informationsfilmer

Symtom hos äldre

Informationsfilm för dig som arbetar inom äldreomsorgen: Symtom på covid-19 hos äldre.

På- och avklädning av skyddsutrustning

Film som beskriver på- och avklädning av personlig skyddsutrustning med andningsskydd och lång ärm, för arbete i miljöer med covid-19.

Ta av och på munskydd

Instruktionsfilm om hur du tar på och av ett munskydd. 1 minut.

Användande av munskydd och basal vårdhygien

Instruktionsfilm om hur du använder munskydd samt om basal vårdhygien. 7 minuter.

Information från Folkhälsomyndigheten

Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Om covid-19 på olika språk

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19

Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier angående covid-19

Innehållsansvarig: Signar Mäkitalo
Uppdaterat: 16 september 2021
7JDK