Coronavirus covid-19

Pågående pandemi har väckt många frågor hos allmänheten. Här samlar vi information om coronaviruset för vårdgivare inom Region Sörmland.

Övergripande information om covid-19

Rekommendationer

Andningsskydd för hemtjänst och hemsjukvård

Vid arbete i en bostad med bristfällig ventilation och där en patient eller hushållskontakt finns med misstänkt eller säkerställd smitta rekommenderas anställda inom hemtjänst eller hemsjukvård att använda andningsskydd FFP2. Alternativt kan FFP3 utan öppen ventil användas. Munskydd IIR rekommenderas inte. 

Munskydd IIR inom vård och äldreomsorg

När anställda inom vård och äldreomsorg befinner sig närmare än 2 meter från varandra under minst 15 minuter är rekommendationen att arbetsgivaren ser till att anställda använder munskydd IIR. Detta för att förhindra smitta från asymptomatisk person. I de fall verksamhetschef bedömer att munskydd innebär ett allvarligt problem ur medicinsk synvinkel kan visir användas istället för munskydd. 

Utlandsresenärer

Om du rest utomlands ska du boka ett test så snart som möjligt efter att du kommit hem till Sverige. Även personer som är utländska medborgare och testat sig innan avresa ska testa sig igen när de kommit fram till Sverige. Du kan läsa mer om vad som gäller för dig som reser in i Sverige på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Statistik

Statistik över antal konstaterade fall, provtagning samt antal avlidna i covid-19. Siffrorna publiceras varje tisdag senast klockan 16:15 om inte annat anges.

Provtagning vid symtom och screening

Information vid positivt provsvar

Vaccination covid-19

Till sidan om vaccination mot covid-19

Smittspårning

Rehabilitering

Postcovid i primärvården

Inspelning av möte med läkare och chefer på vårdcentraler 2021-08-30: Uppföljning och rehabilitering i primärvården covid-19.

Mötesledare: Elsa Biteus, specialist allmänmedicin, Gnesta Vårdcentral

Rutin för uppföljning och rehabilitering primärvård

Rutin för uppföljning och rehabilitering primärvård fysioterapi

Rehabilitering och andningsträning post-covid i primärvården

Fysioterapeutisk uppföljning och behandling vid covid-19, en presentation från 19 och 24 maj 2021.

Socialstyrelsens webbplats finns utbildningar och material för vård och omsorg, behandling och rehabilitering med mera.

Palliativ vård

Rutiner specifikt för vårdcentraler och hjälpmedelscentraler

Information till kommuner och vårdcentraler 

Här hittar du informationsbrev till medarbetare och chefer på vårdcentraler och i kommunerna.

Informationsmaterial från Region Sörmland

Grafiskt material

Här på Samverkanswebben och sidan Informationsmaterial om corona viruset hittar du informationsskyltar, filmer, bildstöd och samtalskartor.

Utbildningsmaterial

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) har tagit fram en webbaserad introduktion för nya medarbetare inom vård och omsorg.

Introduktionen består av olika delar och tar sammalagt cirka 8-12 timmar beroende på arbetstakt och vilka delar du väljer.

Till den webbaserade introduktionen

Informationsfilmer

Symtom på covid-19 hos äldre

Informationsfilm för dig som arbetar inom äldreomsorgen.

På- och avklädning av skyddsutrustning

Film som beskriver på- och avklädning av personlig skyddsutrustning med andningsskydd och lång ärm, för arbete i miljöer med covid-19.

Ta av och på munskydd

Instruktionsfilm om hur du tar på och av ett munskydd. 1 minut.

Användande av munskydd och basal vårdhygien

Instruktionsfilm om hur du använder munskydd samt om basal vårdhygien. 7 minuter.

Information från Folkhälsomyndigheten

Innehållsansvarig: Signar Mäkitalo
Uppdaterat: 1 oktober 2021
HQCR