Coronavirus covid-19

Här hittar du övergripande information om coronaviruset covid-19.

Provtagning vid symtom och screening

Information vid positivt provsvar

Vaccination covid-19

Till sidan om vaccination mot covid-19

Smittspårning

Rehabilitering

Här kommer vi samla matrerial och länkar från Sörmland och nationellt. Tanken är att sprida kunskap, information och material som kan underlätta ditt arbete gällande rehabilitering för medborgare som drabbats av Covid-19.

Socialstyrelsens webbplats finns både utbildningar och olika material som stöd för vård och omsorg, behandling och rehabilitering m.m.

Palliativ vård

Rutiner specifikt för vårdcentraler och hjälpmedelscentraler

Information till kommuner och vårdcentraler 

Här hittar du informationsbrev till medarbetare och chefer på vårdcentraler och i kommunerna.

Informationsmaterial från Region Sörmland

Antigenstest

 

 Utbildningsmaterial

Webbaserad introduktion med ett urval av inforrmation kring områden som vikarier inom vård och omsorg behöver känna till. Introduktionen tar 8-12 timmar beroende på arbetstakt och vilka delar som väljs. FoU i Sörmland har tagit fram introduktionen. 

Informationsfilm för dig som jobbar inom äldreomsorg (semestervikarie/ordinarie) – Symtom covid-19 hos äldre att vara uppmärksam på:

 

Film som beskriver på- och avklädning av personlig skyddsutrustning med andningsskydd och lång ärm, för covid-19.

Film: Hur du tar på och av munskydd (1 min)

Film: Användande av munskydd och basal vårdhygien (7 min)

 

Information från Folkhälsomyndigheten

Innehållsansvarig: Signar Mäkitalo
Uppdaterat: 17 juni 2021
8DTS