Covid-19

Här finns samlad information om covid-19 för dig som är vårdgivare inom Region Sörmland.

Övergripande information om covid-19

Rekommendationer

Smittskyddsläkarens rekommendation för att minska risk för smitta av covid-19 i hälso- och sjukvården i Region Sörmland

Smittskyddsläkarens rekommendation för att minska risk för smitta av covid-19 inom kommunal och privat omsorg i Region Sörmland. (Ej barnomsorg) 

Andningsskydd för hemtjänst och hemsjukvård

Vid arbete i en bostad med bristfällig ventilation och där en patient eller hushållskontakt finns med misstänkt eller säkerställd smitta rekommenderas anställda inom hemtjänst eller hemsjukvård att använda andningsskydd FFP2.  

Statistik

Statistik över antal konstaterade fall, provtagning samt antal avlidna i covid-19. Siffrorna publiceras varje tisdag senast klockan 16:15 om inte annat anges.

Provtagning vid symtom och screening

Läkemedel och behandling

Vaccination covid-19

Smittspårning

Närvårds rutiner om Covid-19

Länk till Närvård Covid-19

Informationsmaterial från Region Sörmland

Grafiskt material

Här på Samverkanswebben och sidan Informationsmaterial om corona viruset hittar du informationsskyltar, filmer, bildstöd och samtalskartor.

Utbildningsmaterial

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) har tagit fram en webbaserad introduktion för nya medarbetare inom vård och omsorg.

Introduktionen består av olika delar och tar sammalagt cirka 8-12 timmar beroende på arbetstakt och vilka delar du väljer.

Till den webbaserade introduktionen

Informationsfilmer

Symtom på covid-19 hos äldre

Informationsfilm för dig som arbetar inom äldreomsorgen.

På- och avklädning av skyddsutrustning

Film som beskriver på- och avklädning av personlig skyddsutrustning med andningsskydd och lång ärm, för arbete i miljöer med covid-19.

Ta av och på munskydd

Instruktionsfilm om hur du tar på och av ett munskydd. 1 minut.

Användande av munskydd och basal vårdhygien

Instruktionsfilm om hur du använder munskydd samt om basal vårdhygien. 7 minuter.

Information från Folkhälsomyndigheten

Innehållsansvarig: Signar Mäkitalo
Uppdaterat: 24 januari 2023
FFB1