Coronavirus covid-19 vaccination

Här hittar du medicinsk information och informationsmaterial till allmänheten så fort det finns framtaget. Observera att informationen och kunskapen om kommande vaccinering ändras kontinuerligt. Sidan uppdateras löpande.

Övergripande information

Godkända vacciner

Comirnaty, Pfizer

Spikevax, Moderna

Vaxzevria, AstraZeneca (Vaxzevria)

Biverkningsrapportering

Misstänkta biverkningar av läkemedel inkl. vaccin skall rapporteras till Läkemedelsverket:

Hälsodeklaration

Hälsodeklarationen ska fyllas i innan vaccination. Finns översatt till olika språk.

Vaccinationskort

Bildstöd

Bildstöd förenklar och förtydligar kommunikationen. Bildstöd kan öka delaktigheten och förståelsen i kontakt med alla människor. Ibland kan bildstöd vara till extra stor hjälp, till exempel i mötet med barn, personer med annat modersmål eller personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Information för dig som ska arbeta i Region Sörmlands vaccinationslokaler

Intresseanmälan för arbetspass, samt utbildningar

Intresseanmälan för arbetspass gör du när du har loggat in i Kompetensportalen. 
För att genomföra våra utbildningar loggar du in i Kompetensportalen och klickar på knappen "för dig som arbetar med vaccinationer".

Uppdragsbeskrivningar för vaccinationspersonal

Dokumentation av vaccinering

Övriga rutiner för dig som arbetar med att vaccinera

För kommuner och andra vårdgivare

Information till personer med hemtjänst/hemsjukvård

Symtom på covid-19 efter vaccination på boenden

Frågor och svar om vaccinering mot covid-19

Funktionsbrevlåda för fler frågor

Har du frågor kan du höra av dig till:

Funktionsbrevlåda för förbättringsförslag

Om du har förbättringsförslag kan du höra av dig till:

Innehållsansvarig: Kommunikationsstaben
Uppdaterat: 21 september 2021
HGHN