Coronavirus covid-19 vaccination

Här hittar du medicinsk information och informationsmaterial till allmänheten så fort det finns framtaget. Observera att informationen och kunskapen om kommande vaccinering ändras kontinuerligt. Sidan uppdateras löpande.

Den nationella målsättningen är att erbjuda vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021. Det främsta målet med vaccinationerna är att skydda liv och hälsa. Därför rekommenderas att personer som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom erbjuds vaccinet först, när de första doserna kommer. Rekommendationer om vilka som ska prioriteras att vaccineras kommer delges i olika faser och preciseras löpande. Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler.

Vaccinationsplan

Vaccinationsplan Region Sörmland (pdf)

Folkhälsomyndighetens informationsmaterial:

Till dig som arbetar med vaccination mot covid-19

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

FASS

Cominaty 

Checklista vaccination Comirnaty

Checklista

Anmälan om läkemedelsbiverkan

Hälso- och sjukvårdens anmälan om läkemedelsbiverkan (Läkemedelsverket)

Patientens anmälan om läkemedelsbiverkan (Läkemedelsverket)

Hälsodeklaration (pdf)

Lathund för att bedöma svaren på Hälsodeklaration

Vaccinationskort

Dokumentation

Information till personer med hemtjänst/hemsjukvård

Intresseanmälan/samtyckesblanketten är skickad på översättning och beräknas finnas översatt under vecka 3 på följande språk: engelska, finska, arabiska, somaliska, tigrinja och dari.

Symtom på covid-19 efter vaccination

Rutin för uppföljning vid symtom efter vaccination covid-19 i privat och kommunal vård och omsorg

Hjälpa till

Är du sjuksköterska och vill hjälpa till att vaccinera? Anmäl ditt intresse här: Extra personal - sjuksköterskor till vaccination covid-19

Är du medicinsk sekreterare och vill arbeta med dokumentation och andra administrativa uppgifter i anslutning till vaccinationerna? Anmäl ditt intresse här: Extra personal - medicinska sekreterare till vaccination covid-19

Är du läkare och vill hjälpa till med att ordinera vaccin, bedöma hälsodeklarationer och finnas till hands i vaccinationslokalerna? Anmäl ditt intresse här: Extra personal - Läkare till vaccination covid-19

Information om vaccin och hur godkännandeprocessen för vaccin ser ut:

Läkemedelsverket

Godkännande av Pfizers vaccin 201221(Läkemedelsverket)

Comirnaty - vaccin mot covid-19 (Läkemedelsverket)

Modernas vaccin mot covid-19 (Läkemedelsverket)

Information till allmänheten:

1177.se

Folkhälsomyndigheten

 

Frågor och svar om vaccinering på särskilda boenden

Vem står för materialet för vaccinationerna?

Det material som behövs för att utföra vaccinationerna kommer att tillhandahållas av teamet från vårdcentralerna.

Vad gäller för korttidsboenden för äldre?

Rena korttidsboenden ingår inte i första fasen med vaccination på särskilt boende för äldre. Om det däremot finns enstaka korttidsplatser på ett särskilt boende kan de patienterna också vaccineras – förutsatt att vi kan garantera att nästa dos ges i rätt tid. Det vill säga att om man skrivs hem tidigare än beräknat behöver den patienten kallas för nästa dos.

Vad gäller för de patienter som växelvårdas på särskilt boende för äldre?

Samma sak som för korttidsplatser, det vill säga att vi kan ge vaccin förutsatt att vi kan garantera att nästa dos ges i rätt tid.

Vad gör kommunen och vad gör regionen?

Kommunens sjuksköterskor utför själva vaccinationen. Regionen stöttar med ordination av vaccin, hantering av vaccinet och dokumentation i vaccinregister. Var och en dokumenterar i respektive journal, enligt organisationens gällande rutiner. Kommunens sjuksköterskor förbereder inför vaccination med till exempel samtycke kring vaccinering och hälsoformulär.

 

Övriga frågor och svar

Vilket vaccinregister kommer vi att använda?

Arbete pågår med att undersöka om vi kan fortsätta använda Svevac under covid-vaccineringen trots att det egentligen är under avveckling. Till en början kommer sannolikt Svevac att användas. Regionen ser över hur vi skall säkra informationsstödet framöver.

Vad gäller för den breda allmänheten?

Det är ännu inte detaljplanerat.

Vad gäller för oss som personal?

Det är ännu inte detaljplanerat.

Funktionsbrevlåda för fler frågor

Har du frågor kan du höra av dig till:

Innehållsansvarig: Kommunikationsstaben
Uppdaterat: 15 januari 2021
15J2