Sjukvårdsanställd förbereder en vaccinationspruta

Vaccination mot covid-19

Här hittar du medicinsk information och informationsmaterial till allmänheten så fort det finns framtaget. Observera att informationen och kunskapen om kommande vaccinering ändras kontinuerligt. Sidan uppdateras löpande.

Rutiner

Godkända vacciner

Läkemedelsverket: Allmän information coronavaccin

För information om hantering av vaccin se FASS.se

Biverkningsrapportering

Misstänkta biverkningar av läkemedel inklusive vaccin ska rapporteras till Läkemedelsverket:

Hälsodeklaration

Hälsodeklarationen ska fyllas i innan vaccination. Finns översatt till olika språk.

Vaccinationskort

För dig som arbetar med vaccination

Dokumentation av vaccinering

Övriga rutiner för dig som arbetar med att vaccinera

För kommuner och andra vårdgivare

Symtom på covid-19 efter vaccination på boenden

Bildstöd

Bildstöd förenklar och förtydligar kommunikationen. Bildstöd kan öka delaktigheten och förståelsen i kontakt med alla människor. Ibland kan bildstöd vara till extra stor hjälp, till exempel i mötet med barn, personer med annat modersmål eller personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Övergripande information

Frågor och svar om vaccinering mot covid-19

Frågor?

Har du frågor om vacination mot covid-19 vänligen mejla:

Innehållsansvarig: Kommunikationsstaben
Uppdaterat: 7 oktober 2022
211W