Creutzfeld-Jakobs sjukdom

Vårdhygieniska rekommendationer

Riktlinjer och vägledande dokument framtagna av arbetsgrupper inom SFVH

https://sfvh.se/creutzfeldt-jakobs-sjukdom-vardhygieniska-rekommendationer

Uppdaterat: 4 oktober 2018
ASES