Grafiska illustrationer på människor, spruta, plåster, hjärta mm.

Influensa

Vaccinering mot årets säsongsinfluensa för riskgrupper börjar den 9 november 2021.

Här kommer all information om årets säsongsinfluensa att finnas tillgänglig inför vaccinationsstarten. Sidan uppdateras löpande så snart material finns färdigt.

Medicinsk information

Hälsodeklarationer

Hälsodeklarationer på andra språk

För hälsodeklaration för vaccination mot pneumokocker se denna sida: 

Affischer och informationsblad

Affischer i A3 att sätta upp på er mottagning eller vårdcentral och informationsblad i A4 att ge till patienter och besökare. Affischerna och informationsbladen innehåller exakt samma information.

Informationsblad på andra språk

Nedan finns informationsblad för riskgrupper och alla som är 65 år och äldre på arabiska, dari, engelska, finska, somaliska och tigrinja. 

Vem bör vaccinera sig mot influensa?

Personer som är 65 år eller äldre, är gravid (efter graviditetsvecka 16) och frisk samt personer med någon av följande sjukdomar eller tillstånd erbjuds avgiftsfri vaccination:

 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, som KOL eller svår astma
 • Svårinställd diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Kraftig övervikt
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
 • Har flera funktionsnedsättningar
 • Är hushållskontakt till person med kraftigt nedsatt immunförsvar (exempelvis person med akut leukemi eller person som nyligen genomgått benmärgstransplantation)

Vaccination för gravida

Gravida riskerar att bli svårare sjuka och rekommenderas därför att vaccinera sig. Det är avgiftsfritt och rekommenderas efter graviditetsvecka 16. Om man har en risksjukdom (se ovan) rekommenderas vaccination under hela graviditeten.

Prioriteringsordning

I år vaccinerar vi mot säsongsinfluensa enligt följande prioritetsordning:

 1. Boende på SÄBO
 2. Medicinska riskgrupper och de som fyller 65 år och äldre (vaccinationsstart 9/11)
 3. Vård- och omsorgspersonal i patientnära arbete – från och med vecka 49
 4. Övriga i samhället - om det finns vaccin kvar

Extra viktigt i år på grund av covid-19

På grund av covid-19 är det även i år extra viktigt att man vaccinerar sig mot influensa, eftersom vi räknar med att influensaviruset kan sprida sig lättare när restriktioner tas bort och folk börjar träffas tätt igen. Insjuknar man i covid-19 är det bra att ha ett grundskydd mot influensan så att man inte drabbas av båda.

Uppdaterat: 23 mars 2022
TBPH