Influensa

Här hittar du allt material om årets säsongsinfluensa.

Influensa- och pneumokockvaccination - medicinsk info 2020-2021 (uppdaterad 18/11 2020)

Influensa - omhändertagande av patienter (pdf)

Hälsoformulär till patient - inför vaccination

Influensa

Frågeformulär säsongsinfluensa - svenska (pdf)

Frågeformulär säsongsinfluensa - arabiska (pdf)

Frågeformulär säsongsinfluensa - dari (pdf)

Frågeformulär säsongsinfluensa - engelska (pdf)

Frågeformulär säsongsinfluensa - finska (pdf)

Frågeformulär säsongsinfluensa - somaliska (pdf)

Frågeformulär säsongsinfluensa - tigrinja (pdf) 

Pneumokocker

Frågeformulär pneumokocker - svenska (pdf)

Frågeformulär pneumokocker - arabiska (pdf)

Frågeformulär pneumokocker - dari (pdf)

Frågeformulär pneumokocker - engelska (pdf)

Frågeformulär pneumokocker - finska (pdf)

Frågeformulär pneumokocker - somaliska (pdf)

Frågeformulär pneumokocker - tigrinja (pdf)

Kampanjmaterial

De viktigaste budskapen i årets kampanj är:

  • I år är det extra viktigt att vaccinera sig på grund av coronapandemin. Om du blir smittad av coronaviruset är det bra om du har ett grundskydd mot säsongsinfluensan så att du inte drabbas av båda.
  • Pandemin innebär också att vi inte erbjuder drop in-vaccinering. Invånarna bokar tid genom att kontakta en vårdcentral.
  • I år erbjuder vi även avgiftsfri vaccinering för riskgrupper mot pneumokocker.

Kampanjen består av följande delar:

1177.se

1177.se är den främsta kanalen för invånarna. Här finns mer information om influensan och hur vaccineringen går till på denna sida.

Väntrumsskärmar och infoskärmar på bussar

Här kommer en film med budskap att vaccinera sig att visas från 20 oktober.

Min hälsa

Höstens nummer delas ut den 22 oktober. Tidningen innehåller en kort artikel om influensavaccination, samt en annons med hänvisning till 1177.se.

Facebook och instagram

Region Sörmland kommer att använda sig av sina egna konton på Facebook och Instagram. Här kommer vi att publicera två filmer där Signar Mäkitalo berättar varför det är viktigt att vaccinera sig och hur man gör för att vaccinera sig.

Press och media

Vi planerar för pressaktiviteter med fokus på att det i år är extra viktigt att vaccinera sig med anledning av coronapandemin. Ett viktigt budskap är också att det enbart är bokning och ingen drop in-vaccinering i år. 

Uppdaterat: 18 december 2020
81Z8