Influensa

Här hittar du allt material om årets säsongsinfluensa.

Influensa- och pneumokockvaccination - medicinsk info 2020-2021

Influensa - omhändertagande av patienter (pdf)

Hälsoformulär till patient - inför vaccination

Frågeformulär vaccination mot säsongsinfluensa 2020 (pdf)

Frågeformulär vaccination mot pneumokocker 2020 (pdf)


Frågor och svar

Frågor och svar - patient/allmänhet:
Frågor och svar om vaccinering mot influensa och pneumokocker (pdf)

 

Kampanjmaterial

De viktigaste budskapen i årets kampanj är:

  • I år är det extra viktigt att vaccinera sig på grund av coronapandemin. Om du blir smittad av coronaviruset är det bra om du har ett grundskydd mot säsongsinfluensan så att du inte drabbas av båda.
  • Pandemin innebär också att vi inte erbjuder drop in-vaccinering. Invånarna bokar tid på 1177.se.
  • I år erbjuder vi även avgiftsfri vaccinering för riskgrupper mot pneumokocker.

Kampanjen består av följande delar:

Vykort

Vykort (pdf) - Den 20-22 oktober skickas ett vykort ut till alla hushåll i Sörmland där minst en person är född 1955 eller tidigare. Vykortet är skrivet med ett personligt tilltal och avsändare är Signar Mäkitalo, smitt­skyddsläkare i Sörmland.

Affischer

Två olika affischer kommer att tas fram och skickas ut:

Sätt upp affischerna där du vet att patienterna befinner sig!

Fler språk

Allmän information (A4-blad) om influensavaccination finns på sju språk:

1177.se

1177.se är den främsta kanalen för invånarna. Här bokar de tid och kan ta reda på mer om influensan och hur vaccineringen går till på denna sida.

Väntrumsskärmar och infoskärmar på bussar

Här kommer en film med budskap att vaccinera sig att visas från 20 oktober.

Min hälsa

Höstens nummer delas ut den 22 oktober. Tidningen innehåller en kort artikel om influensavaccination, samt en annons med hänvisning till 1177.se.

Facebook och instagram

Region Sörmland kommer att använda sig av sina egna konton på Facebook och Instagram. Här kommer vi att publicera två filmer där Signar Mäkitalo berättar varför det är viktigt att vaccinera sig och hur man gör för att vaccinera sig.

Press och media

Vi planerar för pressaktiviteter med fokus på att det i år är extra viktigt att vaccinera sig med anledning av coronapandemin. Ett viktigt budskap är också att det enbart är bokning och ingen drop in-vaccinering i år. 

Uppdaterat: 21 oktober 2020
EUQK