Informationskampanj - influensa och pneumokocker 2022

Den 17 oktober startar årets informationskampanj för vaccination mot influensa och pneumokocker. Samma datum öppnar också bokningen för vaccination. Vaccinationerna startar från och med den 7 november.

De viktigaste budskapen i årets informationskampanj är:
• Information om vilka som rekommenderas att vaccinera sig mot influensa och pneumokocker (avgiftsfri vaccination för riskgrupperna).

• Tid bokas inte längre genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se – bokningslänkar till alla vaccinatörer hittas på "informationssida" på 1177.se: 1177.se/sormland/influensavaccin

• Bokningstelefonen finns för hjälp att boka tid på olika språk.

Kampanjen består av följande delar:

Vykort
Den 17-21 oktober (och en vecka framåt) skickas ett vykort ut till alla hushåll i Sörmland där minst en person är född 1957 eller tidigare. Vykortet är skrivet med ett personligt tilltal och avsändare är Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Affischer/informationsblad
Två olika affischer finns framtagna – att skriva ut och sätta upp på er mottagning (vårdcentraler och mödravårdscentraler):

Sätt upp affischerna där du vet att patienterna befinner sig!

Affischer på andra språk:
Målgrupp 65+ och vissa kroniska sjukdomar (influensa + pneumokocker):

Målgrupp gravida (endast influensa):

1177.se
På 1177.se finns information för invånarna. Bildpuff med info på startsidan samt denna informationssida: 1177.se/sormland/influensavaccin, vilken vi hänvisar till på affischer, vykort, annonser och sociala medier. På samma sida kommer också alla länkar till att boka tid publiceras den 17 oktober. (Vårdcentral/vaccinatör ansvarar för att de skickat in sin bokningslänk till Kommunikationsstaben som lägger upp den på sidan.)

Väntrumsskärmar
Budskap om att vaccinera sig visas från den 17 oktober.

Facebook och instagram
17 oktober kommer ett inlägg med info om vaccination mot influensa+ pneumokocker och att bokningen öppnat.

Press och media
En pressträff med Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare och Charlotta Påhlman Lind, ansvarig för vaccination i Region Sörmland är planerad att hållas fredagen den 14 oktober.

Annonser i SN, EK & KK publiceras den 21 oktober samt i gratistidningen Extra den 27 oktober

Uppdaterat: 21 oktober 2022
GU5G