Kikhosta

Förebygga kikhosta hos spädbarn

Rekommendationer och informationsmaterialet riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt de som arbetar inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård, och innebär i korthet att:

  • erbjuda vaccination i tid, enligt det allmänna vaccinationsprogrammet
  • skapa förutsättningar för tidig diagnostik och behandling
  • öka medvetenheten om och uppmärksamheten på kikhosta.

Det gäller att tänka på diagnosen, provta samt efterhöra om den sjuke har spädbarnskontakt eller är i slutet av sin graviditet!

Länk till "Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn", Folkhälsomyndigheten.

Kikhosta - Smittskyddsblad

Statistik Kikhosta (pdf)

Uppdaterat: 19 mars 2020
ASUJ