Kvinnlig könsstympning

Handbok
Handboken är ett samverkansdokument mellan Sörmlands kommuner, regionen och Länsstyrelsen i Sörmlands län. Den är ett stöd till yrkesverksamma som träffar flickor och kvinnor i sitt arbete. Länk till handboken: Kvinnlig könsstympning (pdf)

Din kropp är din. Ingen annans. Filmen är en del av informationskampanjen som genomfördes 2017 och 2018.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer -en regionövergripande verksamhet som arbetar stödjande, samverkande, utbildande och utvecklande inom området våld i nära relationer.

Uppdaterat: 8 oktober 2019
GSCP