Luftfuktighet

Påverkan av hög luftfuktighet på sterilt gods och förslag till åtgärder

Riktlinjer och vägledande dokument framtagna av arbetsgrupper inom SFVH

https://sfvh.se/hog-luftfuktighet-paverkan-pa-sterilt-gods-och-forslag-till-atgarder

Uppdaterat: 9 januari 2020
3S5V