Pneumokocker vaccination

Läkemedelskommitténs expertgrupp för vaccinationer och Smittskyddsläkaren rekommenderar pneumokockvaccination på samma sätt som i Stockholms län.

Uppdaterat: 6 december 2018
HAUC