Pneumokocker vaccination

Läkemedelskommitténs expertgrupp för vaccinationer och Smittskyddsläkaren rekommenderar pneumokockvaccination till riskgrupper enligt nedanstående schema.

Uppdaterat: 18 november 2021
C5Q8