Pneumokocker vaccination

Läkemedelskommitténs expertgrupp för vaccinationer och Smittskyddsläkaren rekommenderar pneumokockvaccination till riskgrupper enligt nedanstående schema. Region Sörmland erbjuder i nuläget inte kostnadsfritt pneumokockvaccin till friska äldre personer.

Förenklat schema över pneumokockvaccinationsrekommendationer:

Uppdaterat: 24 januari 2020
WQXM