Smittskyddsblad

Praktiska råd utgivna av Smittskyddsläkarföreningen, för epidemiologisk handläggning av de viktigaste sjukdomarna i smittskyddslagen. Några av smittskyddsbladen finns också översatta till andra språk och du finner dessa också via denna länk.

 

Uppdaterat: 24 oktober 2018
PPQ3