Spol- och diskdesinfektorer (SODA)

Riktlinjer och vägledande dokument framtagna av arbetsgrupper inom SFVH

  1. Utbildningspaket för spol- och diskdesinfektorer
    https://sfvh.se/soda-utbildningspaket-for-spol-och-diskdesinfektorer

  2. Påbyggnadsutbildning spol- och diskdesinfektorer
    https://sfvh.se/pabyggnadsutbildning-spol-och-diskdesinfektorer
Uppdaterat: 9 januari 2020
GSWD