STRAMA

Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens.

Stramagruppen är en expertgrupp inom Läkemedelskommittén och kontaktperson är Stramaordförande Signar Mäkitalo Gruppen har möten två gånger per termin. 

Årsrapport för STRAMA Sörmland 2019 (pdf)

STRAMA-app nationell

Behandlingsrekommendationer för öppen- och slutenvården-här laddar du ner appen,

Behandlingsrekommendation öppenvård – Regnbågsbroschyren

Antibiotikaförbrukning

Antibiotikaförbrukning

Spädningsschema för antibiotika

Spädningsschema för antibiotika (pdf)

Antibiotikasmarta sjuksköterskor, slutenvården

Nationella Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) har tagit fram ett rondkort för att stärka sjuksköterskor i deras kunskap och roll för en rationell antibiotikaanvändning. Kortet stödjer ett systematiskt teamarbete mellan sjuksköterskor och läkare i slutenvården. Tillsammans kan teamet på ronden med ett enkelt och strukturerat arbetssätt ta beslut som både ökar patientsäkerheten och motverkar antibiotikaresistens.

Rondkortet har fokus på aktiv och reflekterande dialog mellan sjuksköterska och läkare.

Syfte med rondkortet är att stärka och öka medvetenheten om antibiotikaresistens och om sjuksköterskans betydelse för patientens bästa i den kliniska vardagen.

Till rondkortet finns en informationsfilm som förklarar tanken med rondkortet.

https://www.youtube.com/watch?v=JwfuNKkxeag&feature=em-share_video_user

Du, som är anställd inom Region Sörmland, kan beställa rondkortet till din enhets sjuksköterskor på regionens interna hemsida, http://insidan.dll.se/service-och-stod/boka-och-bestall/kopiering-och-trycksaker/lagerforda-trycksaker/bestalla-personalinformation/  

STRAMA Självdeklaration 2021

Web-utbildningar antibiotika

Patientinformation-råd och fakta om antibiotika och infektioner

Patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr, svinkoppor och förkylning att användas i samband med besök på vårdcentral, även på olika språk.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/antibiotika-och-resistens/patientinformation/

 

 

Uppdaterat: 23 mars 2022
CQNS