TBE 2022

Här finner du information om TBE-fästingburen hjärninflammation och vaccination inom Region Sörmland, för 2022.

Medicinsk information - rekommendationer

Hälsodeklaration

Inför vaccination mot TBE behöver en hälsodeklaration fyllas i av den som ska vaccineras.

Hälsodeklaration (pdf)

Samtyckesblankett för vårdnadshavare

Äldre barn/ungdomar (under 18 år) som önskar vaccinera sig utan medföljande vårdnadshavare behöver ha med sig en samtyckesblankett ifylld av barnets vårdnadshavare.

Samtyckesblankett för vårdnadshavare TBE (pdf)

Information till invånare

1177.se

Information till invånare om TBE-vaccination i Sörmland, inklusive en lista över vaccinatörer, finns på 1177: www.1177.se/sormland/TBE-vaccin

Affisch

Affisch (pdf)

Informationsblad på olika språk

Uppdaterat: 14 april 2022
FJSM