Tuberkulos

Tuberkulos - smittskyddsblad

  • Aktiv
  • Latent
  • Latent-där behandling ges
  • Latent-där behandling inte ges

Statistik Tuberkulos (pdf)

Uppdaterat: 2 april 2019
DGMV