Betahemolytiska grupp A streptokocker (GAS) (invasiv)

Allvarlig infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen.

Streptokockutbrott på ex. förskolor kan bli långdragna och kräver ofta samordnade insatser, se Smittskydd i förskolan.

Förhållningsregler

Inga specifika förhållningsregler finns.

Smittspårning

Ingen smittspårning krävs vanligen, men särskilda rutiner gäller vid fall, även icke-allvarliga, hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet vid invasiv infektion. Anmäl även misstänkt sjukdom vid klinisk bild på allvarlig infektion och lokalt fynd, exempelvis nekrotiserande fasciit.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Uppdaterat: 25 maj 2023
Z7HP