Covid-19-vaccination

Vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 för perioden 1 mars 2023 - 28 februari 2024

Personer 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre)

  • En påfyllnadsdos våren 2023 (från 1 mars), minst (4-)6 månader efter föregående dos
  • En påfyllnadsdos hösten 2023 (inför höst/vintersäsongen 2023/24), minst 6 månader efter föregående dos

Personer 65-79 år samt personer i riskgrupp (se nedan) som är 18 år och äldre

  • En påfyllnadsdos hösten 2023 (inför höst/vintersäsongen 2023/24), minst 6 månader efter föregående dos
  • Ytterligare en dos finns tillgänglig under perioden

Personer 50-64 år

  • En påfyllnadsdos, i första hand hösten 2023 (inför höst/vintersäsongen 2023/24), minst 9 månader efter föregående dos

Personer 50 år och äldre, samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas även fortsatt grundvaccination mot covid-19 med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

Rekommendationerna om påfyllnadsdos enligt ovan gäller oavsett tidigare antal doser.

Personer 18-49 år

  • För personer i åldern 18–49 år utan riskfaktor finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos
  • Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör från och med 1 mars 2023

Gruppen har som helhet en låg sjuklighet och ett gott skydd mot allvarlig sjukdom som har byggts upp genom återkommande exponering för smitta samt vaccinationer.

Grundvaccination och en påfyllnadsdos kommer dock att finnas tillgänglig för åldersgruppen under perioden. Doserna kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp. Påfyllnadsdosen tas i första hand hösten 2023, minst 9 månader efter föregående dos.

Gravida och vaccination mot covid-19

> Vaccination av gravida

Covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Personer med måttligt och allvarligt nedsatt immunförsvar från 18 år rekommenderas en extra, tredje vaccindos i samband med grundvaccination (minst två månader efter dos 2). Samma grupp rekommenderas även en påfyllnadsdos hösten 2023 (inför höst/vintersäsongen 2023/24), liksom övriga personer i riskgrupp. 

För de som bedöms ha en allvarlig immunbrist kan särskilda rekommendationer gälla. För denna grupp är det särskilt viktigt att behandlande läkare gör en individuell bedömning av vaccinbehov, inkl typ av vaccin och vaccinationstidpunkt. Även vaccination av nära kontakter till personer med allvarlig immunbrist kan vara aktuellt.

> Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar (Folkhälsomyndigheten)

Uppdaterat: 4 april 2023
5QR5