Vaccination av barn och ungdomar

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn skydd mot tolv sjukdomar. Vaccination mot andra sjukdomar rekommenderas även barn och ungdomar inom vissa riskgrupper. Alla vaccinationer som rekommenderas är kostnadsfria.

Barnvaccinationsprogrammet

Inom barnhälsovård och elevhälsa erbjuds barn och ungdomar vaccinationer som ger skydd mot tolv sjukdomar: rotavirusinfektion, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, hepatit Ballvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus (HPV).

Vaccination mot hepatit B är inte en del av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn men rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och ges kostnadsfritt till barn i Sörmland sedan 1 oktober 2011.

> Vaccinationsprogram för barn (Rikshandboken i barnhälsovård)

Vaccination mot hepatit B till riskgrupper

Vaccination mot hepatit B rekommenderas till äldre barn som inte har blivit vaccinerade som spädbarn och som har ökad risk att utsättas för smitta. Detta gäller:

  • Barn som har familjemedlemmar med hepatit B.
  • Barn med ursprung från medel- eller högendemiska länder.
  • Syskon till adoptivbarn från medel- eller högendemiska länder.
  • Barn i barnomsorg där det finns barn med hepatit B.

Även barn födda efter 1 oktober 2011, då hepatit B-vaccination började erbjudas som en del av barnvaccinationsprogrammet till alla barn i Sörmland, och som inte vaccinerats ska erbjudas hepatit B-vaccin.

Regionen ansvarar för kostnaden av vaccinationen. Regionen och kommuner kan ingå avtal så att vaccination till barn i skolålder som hör till riskgrupp ges inom elevhälsan.

> Mer om hepatit B-vaccination
> Hepatit B-vaccination (Rikshandboken i barnhälsovård)

Vaccination mot influensa till riskgrupper

Vaccination mot influensa rekommenderas till barn från 6 månader, som löper risk att drabbas av svår sjukdom eller som har ökad risk för att bli smittade.

> Mer om influensavaccination 
> Influensa - Vaccinationer som inte ingår i programmet (Rikshandboken i barnhälsovård) 
> Frågor och svar om barn och säsongsinfluensavaccin (Folkhälsomyndigheten)

Vaccination mot pneumokocker till riskgrupper

Utöver barnvaccinationsprogrammet rekommenderas vaccination mot pneumokocker även till barn från 2 år med vissa sjukdomar och tillstånd som har ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom.

> Mer om pneumokockvaccination 
> Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper (Folkhälsomyndigheten)

Vaccination mot TBE

I Sörmland är TBE-vaccination (vaccin mot fästingburen hjärninflammation, Tick Borne Encephalitis) kostnadsfri för barn från 3 års ålder till den dag ungdomen fyller 19 år. Vaccinet kan ges från 1 års ålder men rekommenderas bara till 1-3-åringar med mycket hög risk och bekostas då själv.

> Mer om TBE-vaccination 
> TBE - Vaccinationer som inte ingår i programmet (Rikshandboken i barnhälsovård)

Vaccination mot tuberkulos (BCG-vaccin) till riskgrupper

BCG-vaccination rekommenderas vid negativt PPD (0 mm) eller IGRA/TB-specifikt antigen (Quantiferon) och ej tidigare BCG-vaccination till

  • Barn upp till sex års ålder med familjeursprung från ett land med ökad eller hög TB-förekomst.
  • Barn och ungdomar upp till 18 års ålder med aktuell aktiv TB i närmiljö eller inför planerad längre (>3 mån) vistelse i land/område med hög TB-förekomst och samtidig nära kontakt med lokalbefolkningen.

> BCG-vaccination (Rikshandboken i barnhälsovård)

Uppdaterat: 25 maj 2023
W7D3