Vaccination av gravida

Den som är gravid rekommenderas vaccination mot kikhosta, influensa och covid-19 för sitt och sitt barns skull.

Vaccin som rekommenderas är kostnadsfritt för den gravida i Sörmland.

Kikhostevaccin till gravida

Gravida kvinnor rekommenderas sedan 2022 kikhostevaccin, med syftet att skydda det nyfödda barnet mot svår sjukdom i kikhosta fram till barnet själv kan bli vaccinerat.

För att skyddet ska föras över från den gravida ska vaccin mot kikhosta ges i god tid före förlossningen, från graviditetsvecka 16. Då hinner vaccinet ge skydd om barnet föds för tidigt. Vaccinet bör senast ges 2 veckor före beräknad förlossning.

Vaccination rekommenderas vid varje graviditet oavsett tidigare antal doser. Det finns inga tillgängliga vaccin mot enbart kikhosta. Varje vaccination mot kikhosta innebär därför även en påfyllnadsdos av vaccin mot difteri, stelkramp och i vissa fall polio. 

Information till den gravida ges av mödrahälsovården.

> Läs mer om kikhosta

Influensavaccin till gravida

Gravida har en förhöjd risk att bli allvarligt sjuka om de får influensa. Därför rekommenderas alla gravida vaccination mot influensa. Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 12 under influensasäsongen (november–februari). För de gravida som har en ytterligare riskfaktor kan vaccination ske även före graviditetsvecka 12.

> Läs mer om influensa
> Läs mer om vaccination mot influensa

Vaccination mot covid-19 till gravida

Uppdaterad rekommendation från Folkhälsomyndigheten som gäller 1 oktober 2023-29 februari 2024.

På grund av en risk för allvarlig sjukdom, särskilt i den senare delen av graviditeten, räknas gravida som en riskgrupp. Gravida rekommenderas därför vaccination om graviditetens senare halva sammanfaller med tiden då spridningen av SARS-CoV-2 ökar i Sverige, det vill säga november – mars:

En gravid kvinna som är vaccinerad innan graviditeten rekommenderas, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser, en ytterligare dos om mer än sex månader förflutit efter senaste dos. En gravid kvinna som aldrig tidigare vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas att ta en dos under graviditeten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination mot covid-19 görs efter graviditetsvecka 12. Om det finns medicinska skäl för att göra en annan bedömning, kan tidig vaccination mot covid-19 ändå bedömas vara lämplig, t.ex. om den som är gravid har någon ytterligare riskfaktor såsom diabetes eller högt blodtryck.

En person som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd mot sjukdomen som den övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

> Läs mer om covid-19
> Läs mer om vaccination mot covid-19

Uppdaterat: 21 september 2023
NZ7T