Vaccination av gravida

Den som är gravid rekommenderas vaccination mot kikhosta, influensa och covid-19 för sitt och sitt barns skull.

Vaccin som rekommenderas är kostnadsfritt för den gravida i Sörmland.

Kikhostevaccin till gravida

Gravida kvinnor rekommenderas sedan 2022 kikhostevaccin, med syftet att skydda det nyfödda barnet mot svår sjukdom i kikhosta fram till barnet själv kan bli vaccinerat.

För att skyddet ska föras över från den gravida ska vaccin mot kikhosta ges i god tid före förlossningen, från graviditetsvecka 16. Då hinner vaccinet ge skydd om barnet föds för tidigt. Vaccinet bör senast ges 2 veckor före beräknad förlossning.

Vaccination rekommenderas vid varje graviditet oavsett tidigare antal doser. Det finns inga tillgängliga vaccin mot enbart kikhosta. Varje vaccination mot kikhosta innebär därför även en påfyllnadsdos av vaccin mot difteri, stelkramp och i vissa fall polio. 

Information till den gravida ges av mödrahälsovården.

> Läs mer om kikhosta

Influensavaccin till gravida

Gravida har en förhöjd risk att bli allvarligt sjuka om de får influensa. Därför rekommenderas alla gravida vaccination mot influensa. Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 12 under influensasäsongen (november–februari). För gravida som även tillhör en medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination innan graviditetsvecka 13.

> Läs mer om influensa
> Läs mer om vaccination mot influensa

Vaccination mot covid-19 till gravida

Covid-19 kan ge en allvarlig luftvägsinfektion hos den som är gravid, särskilt i slutet av graviditeten. Därför räknas alla gravida efter vecka 20 som en riskgrupp för svår covid-19. Sjukdomen innebär också en ökad risk för tidig förlossning och i sällsynta fall skador på moderkakan.

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19. rRkommendationen ovan för
alla gravida, oavsett ålder (även kvinnor under 18 år) och oberoende av annan riskfaktor. Grundvaccination med 3 doser rekommenderas, samt en påfyllnadsdos vaccin om mer än sex månader förflutit sedan senaste dos, oavsett tidigare antal doser.

Praxis vid vaccination under graviditet är att vaccinera efter v 12. För den som har beräknad förlossning under sommaren eller tidigare, är det klokt att vaccinera sig ett par månader innan förlossning. I annat fall är det klokt att ta sin dos inför höst-/vintersäsong, när vi förväntar oss en större smittspridning i samhället. Det finns inget hinder för flera doser vaccin under graviditeten, vilket kan bli aktuellt vid grundvaccination.

> Läs mer om covid-19
> Läs mer om vaccination mot covid-19

Uppdaterat: 26 maj 2023
4JMH