Tolk för personer med hörselnedsättning

Här hittar du information om hur du bokar tolk till döva, vuxendöva, personer med hörselnedsättning samt personer med dövblindhet.

När du inom hälso- och sjukvården möter någon från dessa målgrupper har du rätt att beställa tolk i alla situationer, till exempel vid besök hos läkare, tandläkare, fysioterapeut, distriktssköterska etc. Det gäller även vid in- och utskrivningssamtal, rond, habiliteringsplanering, kuratorbesök.

Du bokar tolk genom att mejla Tolkcentralen: Beställ här

Tolkcentralen arbetar främst digitalt och kontoret är bemannat vid behov. Du är välkommen att boka tid för besök.

Kostnadsfri tjänst

Tolktjänsten är kostnadsfri inom hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 7 §.

Tolktjänster

Teckenspråkstolk

Tolken tolkar mellan teckenspråk och svenska och vice versa.

Skriv- och TSS-tolk

En skriv-och TSS-tolk arbetar med följande metoder som grundar sig på det svenska språket: 

 • Skrivtolkning (från talad till skriven svenska)
 • Tecken som stöd (TSS)
 • Tydligt tal.

Dövblindtolk

En dövblindtolk arbetar med följande metoder beroende på den primära tolkanvändarens behov:

 • Taktilt teckenspråk 
 • Tydligt tal 
 • Synfältsanpassat teckenspråk
 • Syntolkning
 • Ledsagning

Tolkning på distans

Vi utför även distanstolkning. Utrustning som behövs för det är:

 • dator/surfplatta
 • internetuppkoppling
 • webbkamera
 • bra ljudupptagning

För mer information om tolkning på distans vänligen kontakta Tolkcentralen.

Kom ihåg!

 • Vänligen avboka tolken om behovet upphör. Tolken kan behövas hos någon annan.
 • Boka tolk innan du skickar eventuell kallelse eller bokar möte för att säkerställa att tolk finns tillgänglig

Begränsning under lov och helgdagar

Observera att under lov, röda dagar och under sommaren har vi begränsat antal tolkar som är i tjänst. 

Akutnummer

Vid behov av tolk till en nödsituation såsom fara för hälsa, liv eller egendom. Text- och taltelefon: 08-454 20 17

Beställa tolk

Tolkcentralen Sörmland: 016-10 30 70 Texttel: 019-171180 SMS: 076-686 98 32 E-post Tolkcentralen E-post bildtelefon: Skyddad adress Tolkcentralen Sörmland Fraktgatan 5 633 46 ESKILSTUNA

Utbildning

Nationell tjänst för teckenspråkstolkning

Tills tolk kan vara på plats (fysiskt eller via Teams) kan www.bildtelefoni.net användas för teckenspråkstolkning.

Uppdaterat: 15 oktober 2021
5MFH