Tolktjänst

Tolkcentralen erbjuder tolk för döva, vuxendöva, personer med hörselnedsättning samt personer med dövblindhet.

När du inom hälso- och sjukvården möter någon från dessa målgrupper har du rätt att beställa tolk i alla situationer, till exempel vid besök hos läkare, tandläkare, fysioterapeut och distriktssköterska. Det gäller även vid in- och utskrivningssamtal, rond, habiliteringsplanering och kuratorbesök.

Beställa tolk

Du bokar tolk genom att mejla eller ringa Tolkcentralen. Se kontaktuppgifter här till höger eller längst ner på sidan.

När du beställer tolk behöver du uppge följande uppgifter:

 • Datum för tolkning
 • Adress, inklusive eventuell portkod, våning etc.
 • Tid
 • Tidsåtgång
 • Kontaktuppgifter till beställare
 • Namn på dem som behöver tolk samt den primära tolkanvändarens personnummer
 • Vad som ska tolkas. Till exempel hälso- och sjukvårdsbesök, besök hos socialtjänsten etc.

Vi tar gärna emot så mycket information som möjligt inför tolkningen för att kunna ge bästa möjliga service och tolktjänst. 

Kostnadsfri tjänst

Tolktjänsten är kostnadsfri inom hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 7 §.

Sedan hösten 2020 arbetar Tolkcentralen främst digitalt och kontoret är bemannat vid behov. Du är välkommen att boka tid för besök.

Tolk på distans

Vi utför även distanstolkning. Utrustning som behövs för det är:

 • Dator/surfplatta
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera
 • Bra ljudupptagning

För mer information om tolkning på distans vänligen kontakta Tolkcentralen.

Tolkmetoder

Teckenspråkstolk

Tolken tolkar mellan teckenspråk och svenska och vice versa.

Skriv- och TSS-tolk

En skriv-och TSS-tolk arbetar med följande metoder som grundar sig på det svenska språket: 

 • Skrivtolkning (från talad till skriven svenska)
 • Tecken som stöd (TSS)
 • Tydligt tal

Dövblindtolk

En dövblindtolk arbetar med följande metoder beroende på den primära tolkanvändarens behov:

 • Taktilt teckenspråk 
 • Tydligt tal 
 • Synfältsanpassat teckenspråk
 • Syntolkning
 • Ledsagning

Kom ihåg!

 • Vänligen avboka tolken om behovet upphör. Tolken kan behövas hos någon annan.
 • Boka tolk innan du skickar eventuell kallelse eller bokar möte för att säkerställa att tolk finns tillgänglig

Begränsning under lov och helgdagar

Observera att under lov, röda dagar och under sommaren har vi begränsat antal tolkar som är i tjänst. 

Se filmen "Att använda tolk"

Nedan kan du se och lyssna på filmen "Att använda tolk", som är fem minuter lång och som innehåller information om att använda tolk.

Titta gärna på filmen på vår sida på Youtube, där den finns som textad.

Akutnummer

Vid behov av tolk till en nödsituation såsom fara för hälsa, liv eller egendom. Ring text- och taltelefon: 08-454 20 17

Beställa tolk

Telefonnummer: 016-10 30 70 Texttel: 019-171180 SMS: 076-686 98 32 E-post: Skyddad adress Bildtelefon: Skyddad adress Adress: Tolkcentralen Sörmland Fraktgatan 5 633 46 ESKILSTUNA

Utbildning

Nationell tjänst för teckenspråkstolkning

Tills tolk kan vara på plats (fysiskt eller via Teams) kan www.bildtelefoni.net användas för teckenspråkstolkning.

Uppdaterat: 12 januari 2022
HPMM