Frågor och svar tolktjänster

Här har vi samlat information som du kan ha nytta av innan du beställer tolk och under användandet av tolk.

Konsten att tala genom tolk

 • Tala alltid direkt till klienten - inte tolken
 • Tolken översätter allt du och klienten säger
 • Be aldrig tolken om råd angående klienten
 • Diskutera aldrig över klientens huvud
 • Tolken har tystnadsplikt och får inte lämna ut information om klienten
 • Acceptera inte att tolken uttrycker egna värderingar
 • Tolkens mobiltelefon ska vara avstängd under pågående tolkning

Tänk också på det här:

 • Tolken ska tolka och inte vara "springpojke" eller "fixare"
 • Använd inte för långa meningar
 • Uttryck dig klart och undvik onödigt fackspråk
 • Ett samtal genom tolk tar längre tid
 • Tolken får betalt också för väntetiden
 • Skriv på tolkens arvodesblanketter
 • Alla beställningar måste gå genom beställningscentralen
 • En tolk gör normalt inte skriftliga översättningar utan de görs i huvudsak av translatorer.

Vad kan gå fel när jag beställer tolk?
Ibland blir det ändå fel ... här följer några exempel på varför det blir fel ibland:

Dubbel beställning
Två personer på en kirurgmottagning har beställt tolk. Två tolkar dyker upp eftersom den första beställaren inte noterat att tolken redan var beställd.

Släkting som tolkar
Tolken kommer på avtalad tid men får inget uppdrag. Det visar sig att klienten har en släkting med sig som kan lite svenska och tolkanvändaren har använt denna istället. Detta medför inte bara debitering för oanvänd tolktid utan också risk för fel i "tolkningen".

Klienten kom aldrig
Tolken är på plats, men klienten kommer inte. Vare sig tolkanvändaren eller tolken får sina uppdrag slutförda.

Användaren passar inte tiden
Tolk är beställd till kl 13.00 till en mottagning/avdelning. Tolkningen börjar inte förrän 13.45 eftersom tolkanvändaren inte kom på bestämd tid. Detta medför att tolken kommer försent till sitt nästa uppdrag som börjar 14.10.

Det här var några exempel men det finns säkert fler tillfällen där det kan bli diskussion om vem som gjort fel.

Uppdaterat: 29 september 2016
147J