Tolkcentralen tillhandahåller tolk till döva, vuxendöva, personer med hörselnedsättning samt personer med dövblindhet.

Vi erbjuder tolkservice till döva, vuxendöva, personer med hörselnedsättning samt personer med dövblindhet.

När du inom hälso- och sjukvården möter dessa målgrupper har du rätt att beställa tolk i alla situationer, var ni än önskar, t ex hos läkare, tandläkare, fysioterapeut, distriktssköterska etc. Självklart har målgrupperna även rätt till tolk vid exempelvis in- och utskrivningssamtal, rond, habiliteringsplanering, kuratorbesök.

Tolktjänsten är kostnadsfri inom hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 7 §.

Teckenspråkstolk
Tolken tolkar mellan teckenspråk och svenska och vice versa.

Skrivtolk/TSS
 En skriv-/TSS tolk arbetar med följande metoder som grundar sig på det svenska språket: 
*Skrivtolkning (från talad till skriven svenska).
*Tecken som stöd (TSS).
*Tydligt tal.

Dövblindtolk
En dövblindtolk arbetar med följande metoder beroende på den primära tolkanvändarens behov:
*Taktilt teckenspråk 
*Tydligt tal 
*Synfältsanpassat teckenspråk
*Syntolkning
*Ledsagning

Kontaktuppgifter
Telefon: 016-10 30 70
Texttelefon: 019-171180
SMS: 070-333 09 86
Bildtelefon: Skyddad adress
Tolkcentralen Sörmland Fraktgatan 5 633 46 ESKILSTUNA

Akutnummer Vid behov av tolk till en nödsituation såsom fara för hälsa, liv eller egendom

Text- och taltelefon: 08-454 20 17

Tolkcentralens e-post

Mer info

Med anledning av Covid-19 ska tolkuppdrag i första hand genomföras via distans så länge det kan tillgodose tolkanvändarens (patientens) behov av tolk. Vid tolkuppdrag med fysisk tolk på plats kan tolkuppdraget genomföras om alla parter är symtomfria.Tolken bör avsäga sig tolkuppdraget på plats om...

Nationell tjänst för teckenspråkstolkning

Tills tolk kan vara på plats (fysiskt eller via Skype) kan www.bildtelefoni.net användas för teckenspråkstolkning.

Uppdaterat: 31 mars 2020
Y7FA