Tolkcentralen tillhandahåller tolk till döva, vuxendöva, personer med hörselnedsättning samt personer med dövblindhet.

Vi erbjuder tolkservice till döva, vuxendöva, personer med hörselnedsättning samt personer med dövblindhet.

När du inom hälso- och sjukvården möter dessa målgrupper har du rätt att beställa tolk i alla situationer, var ni än önskar, t ex hos läkare, tandläkare, fysioterapeut, distriktssköterska etc. Självklart har målgrupperna även rätt till tolk vid exempelvis in- och utskrivningssamtal, rond, habiliteringsplanering, kuratorbesök.

Tolktjänsten är kostnadsfri inom hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 7 §.

Teckenspråkstolk
Tolken tolkar mellan teckenspråk och svenska och vice versa.

Skrivtolk/TSS
 En skriv-/TSS tolk arbetar med följande metoder som grundar sig på det svenska språket: 
*Skrivtolkning (från talad till skriven svenska).
*Tecken som stöd (TSS).
*Tydligt tal.

Dövblindtolk
En dövblindtolk arbetar med följande metoder beroende på den primära tolkanvändarens behov:
*Taktilt teckenspråk 
*Tydligt tal 
*Synfältsanpassat teckenspråk
*Syntolkning
*Ledsagning

Kontaktuppgifter
Telefon: 016-10 30 70
Texttelefon: 019-171180
SMS: 070-333 09 86
Bildtelefon: Skyddad adress
Tolkcentralen Sörmland Fraktgatan 5 633 46 ESKILSTUNA

Akutnummer Vid behov av tolk till en nödsituation såsom fara för hälsa, liv eller egendom

Text- och taltelefon: 08-454 20 17

Tolkcentralens e-post

Uppdaterat: 25 januari 2020
AM3G