Tolk till döva och personer med hörselnedsättning

Här hittar du information om hur du bokar tolk till döva, vuxendöva, personer med hörselnedsättning samt personer med dövblindhet.

> Boka tolk via Tolkcentralen


När du inom hälso- och sjukvården möter dessa målgrupper har du rätt att beställa tolk i alla situationer, var ni än önskar, t ex hos läkare, tandläkare, fysioterapeut, distriktssköterska etc. Självklart har målgrupperna även rätt till tolk vid exempelvis in- och utskrivningssamtal, rond, habiliteringsplanering, kuratorbesök.

Tolktjänsten är kostnadsfri inom hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 7 §.

Teckenspråkstolk
Tolken tolkar mellan teckenspråk och svenska och vice versa.

Skrivtolk/TSS
En skriv-/TSS tolk arbetar med följande metoder som grundar sig på det svenska språket: 

  • Skrivtolkning (från talad till skriven svenska)
  • Tecken som stöd (TSS)
  • Tydligt tal.

Dövblindtolk
En dövblindtolk arbetar med följande metoder beroende på den primära tolkanvändarens behov:

  • Taktilt teckenspråk 
  • Tydligt tal 
  • Synfältsanpassat teckenspråk
  • Syntolkning
  • Ledsagning

Att tänka på

  • Vänligen avboka tolken om behovet upphör! Tolken kan behövas hos någon annan.
  • Tolkcentralen har stängt för besök perioden 5/11 2020 – 31/8 2021. Besök enbart vid förbokning

Akutnummer: Vid behov av tolk till en nödsituation såsom fara för hälsa, liv eller egendom

Text- och taltelefon: 08-454 20 17

Under rådande omständigheter angående Covid -19 föredrar vi att i första hand genomföra tolkningar digitalt. Det som behövs är dator/läsplatta, kamera och gärna en "puck" för att ljudet ska bli så bra som möjligt. Använd gärna nätverkskabel om det finns möjlighet.
Vi hjälper gärna till att förklara hur tekniken kommer att gå till.

Under pandemin kan tillsättande av tolk vara begränsad i och med att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att vara hemma om vi har minsta symtom. Vi meddelar alltid om vi inte har tolk till din tolkbeställning.

Under semesterperioder så som sportlov, påsklov, röda dagar och under sommaren har vi begränsat antal tolkar som är i tjänst – vänligen kontakta oss innan du skickar eventuell kallelse eller bokar möte, för att vi ska kunna se hur bemanningen ser ut när du vill beställa tolk.

Kontakt

Kontakta: Tolkcentralen Sörmland om du vill boka tolk: Tel: 016-10 30 70 Texttel: 019-171180 SMS: 076-686 98 32 E-post Skyddad adress Bildtelefon Skyddad adress Adress Tolkcentralen Sörmland Fraktgatan 5 633 46 ESKILSTUNA

Mer info

Med anledning av Covid-19 ska tolkuppdrag i första hand genomföras via distans så länge det kan tillgodose tolkanvändarens (patientens) behov av tolk. Vid tolkuppdrag med fysisk tolk på plats kan tolkuppdraget genomföras om alla parter är symtomfria.Tolken bör avsäga sig tolkuppdraget på plats om...

Nationell tjänst för teckenspråkstolkning

Tills tolk kan vara på plats (fysiskt eller via Teams) kan www.bildtelefoni.net användas för teckenspråkstolkning.

Uppdaterat: 22 mars 2021
PC1Q