Två hjärtan. Ett gult och ett blått.

Kriget i Ukraina

Region Sörmland följer utvecklingen av situationen i Ukraina och samarbetar aktivt med andra myndigheter och samhällsaktörer i Sörmland. Här samlar vi information om Ukraina för vårdgivare inom Södermanlands län.

Hälso- och sjukvård för personer som flytt

Personer som flytt till Sverige från Ukraina får hälso- och sjukvård på samma villkor som asylsökande i Sörmland. Det innebär samma rätt till hälso- sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel som personer som är folkbokförda i Sörmland.

Mer information om hälsoundersökningar, vaccination, tolk med mera finns på vår webbsida Asyl- och migranthälsa Ukraina

SKR:s webbplats finns också mer information om hälso- och sjukvård för asylsökande.

Information på Regionsormland.se

regionsormland.se/ukraina finns mer information och länkar som kan vara till hjälp för att hålla dig uppdaterad, hantera oro med mera.

Information på 1177.se

Information på Folkhälsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats samlat översatt material och information till regioner och andra aktörer som möter flyktingar från Ukraina.

Bemötande och krisstöd för flyktingar från Ukraina

Region Stockholm har en sida om bemötande och krisstöd för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och möter flyktingar från Ukraina. 

Material för att förebygga risk för människohandel

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram flyer och flygblad riktat till flyktingar från Ukraina för att informera om och förebygga riskerna för att utnyttjas i männniskohandel. Skriv gärna ut materialet och lämna till nyanlända som ni möter i er verksamhet. 

Ett tips är att skriva ut materialet liggandes och sedan klippa isär.

Materialet finns också att ladda ner från Jämställdhetsmyndighetens webbplats.

Samtalsstöd och bildstöd

Region Sörmland har tagit fram en samtalskarta som kan användas som stöd för att prata om kriget i Ukraina. Det finns även två broschyrer, en med lite bakgrund till kriget och den andra med fakta om vad som hänt och hur det påverkar oss i Sverige.

Det finns även bildstödsinformation riktad till flyktingarna själva om hur och var de kan söka vård.

Var extra uppmärksam på cyberattacker

Just nu finns en ökad risk för cyberattacker på grund av det skärpta säkerhetsläget. Alla medarbetare uppmanas till extra vaksamhet.

Intrång genom bluffmejl

Bedrägeriförsök genom bluffmail, så kallad phishing, blir allt vanligare och mer sofistikerade. Ett bra tips är att aldrig klicka på länkar eller öppna bifogade filer i e-postmeddelanden från personer du inte känner.

  • Var alltid misstänksam mot e-post med bilagor eller länkar. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor i mejl utan att först ha granskat meddelandet kritiskt.
  • I Outlook kan du även högerklicka på mejlet, välja "skräppost" och sedan spärra avsändaren. Mejlet skickas då direkt till din skräppostmapp.
  • Har du minsta misstanke om att något suspekt förekommit eller att någon obehörig kan ha kommit över dina uppgifter, kontakta ditt IT-stöd.
Uppdaterat: 11 augusti 2022
64R5