Aktuellt

Här hittar du aktuella kampanjer, material eller andra nyheter.

Kan du se vem som är våldsutsatt?

Se vår film om våldsutsatthet genom att trycka på denna länk! 

Våld i nära relationer innefattar alla uttryck av våld och hot om våld. Våldets uttryck kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt förtryck och omsorgssvikt/försummelse.

Nationellt webbstöd

Nationellt Centrum för Kvinnofrid har lanserat ett nationellt webbstöd för hälso- och sjukvården samt folktandvården med information om arbetet mot våld i nära relationer. Du hittar det här:

Webbstöd arbete mot våld i nära relationer

Mer information

Här finns information om de olika stegen i vårdprogrammet, externa kontaktuppgifter vid akuta situationer och kontaktuppgifter till Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Uppdaterat: 1 december 2022
AVKU