Barnskyddsteam

Från 1 januari 2019 finns ett länsövergripande barnskyddsteam tillgängligt för
Region Sörmland. Barnskyddsteamet förstärker stödet till verksamheter inom området barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Barnskyddsteamets uppdrag:

Barnskyddsteamet är ett konsultativt kompetensteam som ger stöd, rådgivning och kompetens till medarbetare och verksamheter att identifiera barn som far illa eller riskerar att fara illa samt handläggning av dessa fall.

- Konsultation vid misstanke om våld eller övergrepp mot barn
- Framtagande/utveckling av lokala rutiner
- Stöd vid anmälningsförfarande
- Utbildning, sprida kunskap om barn som far illa

Kontaktuppgifter

Samordnare barnskyddsteamet: Linn Burman (leg ssk) 0766-98 44 32

Kurator barnskyddsteamet: Linn Jonsson 0766-98 47 76

eller via:

Uppdaterat: 7 februari 2022
E6BC