Teamet för sexuellt våldsutsatta

Teamet för sexuellt våldsutsatta är en regionövergripande verksamhet som finns vid de tre länssjukhusen. Teamet arbetar sedan 2014 med att förbättra, standardisera och säkerställa kvalitén i bemötandet och omhändertagandet av de som utsatts för sexuellt våld.

Teamet  arbetar patientnära framför allt med uppföljning och psykosocialt stöd efter sexuella övergrepp, samt utbildning och rådgivning till andra verksamheter.

På  Mälarsjukhuset medverkar teamet också vid akuta spårsäkringsundersökningar när möjlighet finns.

Teamet för sexuellt våldsutsatta välkomnar alla sexuellt våldsutsatta oavsett könsidentitet över 13 år (kvinnor över pubertet). Yngre personer hänvisas till regionens barn-och ungdomsklinik.

Vi har öppet kontorstid vardagar och alla besök är kostnadsfria. Efter kontorstid är du välkommen till akutmottagningarna i Eskilstuna eller Nyköping.

Vi tar även emot patienter som söker hjälp upp till ett år efter att övergreppet skett. Om mer än en vecka passerat sedan händelsen, vill vi gärna att du kommer dagtid en vardag. Ring så vi kan rekommendera lämpligaste tid att komma till oss.

Kontakt:

Teamet Mälarsjukhuset (forensiskt utbildad barnmorska, överläkare i gynekologi och kurator):

Tel   073-866 48 55 eller 016-10 37 80  

Teamet Kullbergska sjukhuset (kurator och barnmorska):

Tel 0150- 562 62 eller 072-143 94 62

Teamet Nyköpings lasarett (barnmorska och kurator):

Tel 0155-24 76 60 eller 0155- 24 55 66

Uppdaterat: 16 augusti 2022
4C2U