Tidigare utbildningar och seminarier

2018 - Det sexualiserade våldet

2017 Hälso- och sjukvården & våld i nära

Årets tema 2017 var: Vad behöver du veta som jobbar inom hälso- och sjukvården om våld i nära relationer ?

2016 - Sex mot ersättning

Två utbildningseftermiddagar på temat ”Sex mot ersättning- människohandel för sexuella ändamål”.

2015 - Vem är förövaren

Uppdaterat: 7 februari 2022
A5QG