Våldets kostnader

Mäns våld kostar

Studier som genomförts i Sverige inför nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015:55) visar att mäns våld mot kvinnor innebär enorma kostnader. De uppskattningar som har gjorts indikerar att samhällskostnaderna uppgår till belopp 5-45 miljarder kr/år. Skillnaderna hänger bl a samman med om beräkningarna inkluderar enbart direkta kostnader som sjukvård och rättsväsendets kostnader eller också indirekta kostnader som utebliven arbetsinkomst.

Socialstyrelsens rapport Kostnader för våld mot kvinnor

SOU2015:55 En nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, våldets kostnader sid. 95.

Uppdaterat: 20 juni 2018
WHX4