Läkarundersökning - Rättsmedicinsk undersökning

Alla patienter där misshandel misstänks ska om möjligt genomgå en rättsmedicinsk undersökning och fotografering.

 I vårdrutin beskrivs bl a konkreta och praktiska råd avseende den rättsmedicinska undersökningen och fotografering. Läkarundersökning ska ligga till grund för en medicinsk bedömning av skadorna samt säkra bevis och tjäna som underlag för utfärdande av rättsintyg. Undersökningen ska vara noggrann och hela kroppen ska undersökas och alla skador ska dokumenteras. Graden av fysisk och psykisk skada samt behovet av behandling ska bedömas.

Beskriv

  • typ av skada – till exempel blåmärke, rivmärke, skärsår
  • skadans storlek, form och färg
  • lokalisation – använd kroppsmall
  • fotografera med digitalkamera, använd måttband som appliceras invid skadan. Ta en översiktsbild samt närbilder. Ange höger eller vänster och kroppsdel.

Ny dokumentation kan behöva göras senare då blåmärken framträder tydligare efter någon till några dagar.

Spårsäkring

Topsprov för DNA-analys kan tas med en bomullspinne fuktad med NaCllösning från besudlingar – till exempel blod, saliv. Ange lokal.

Spårsäkringssats - NCK kunskapsbank spårsäkring vid sexuella övergrepp

Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp är ett färdigförpackat set för undersökning av både kvinnor och män. Den bör alltid användas, oavsett om polisanmälan är gjord eller inte. Spårsäkringssatsen ska finnas tillgänglig på alla polisstationer, sjukhus och vårdcentraler och innehåller allt material (tops, provrör, tejpfolier med mera) som krävs för att göra en komplett spårsäkring. Genom att följa anvisningarna i guiden kan alla läkare som möter en patient som utsatts för ett sexuellt övergrepp ställa rätt frågor, ta rätt prover och svara för att prover och dokument hanteras rättssäkert. Tänk på att det är patienten själv som bestämmer om en undersökning ska göras och i vilken omfattning.

Vårdrutin

Vårdrutin Rättsmedicinsk undersökning och rättsintyg

Omhändertagandet efter ett sexuellt övergrepp

Guide for omhändertagande efter sexuella övergrepp

Uppdaterat: 6 juli 2020
CNV4