Riktlinjer

Tidigare av landstinget beslutade riktlinjer mm som är en del av vårdprogrammet.

Nationellt handlingsprogram

Handlingsplanen är framtagen av Nationellt Centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet på uppdrag av regeringen. Syftet med uppdraget är att förbättra omhändertagandet av sexualbrottsoffer inom hälso- och sjukvården. Ett annat syfte är att utarbeta rutiner för hur provtagning och dokumentation ska genomföras för att rättsväsendets beslutsunderlag ska bli så fullständigt och ändamålsenligt som möjligt.

Guiden för omhändertagande efter sexuella övergrepp riktar sig till vårdpersonal och innehåller checklistor och konkreta anvisningar för undersökning och spårsäkring. Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp är ett färdigförpackat set för undersökning av både kvinnor och män. Den bör alltid användas, oavsett om polisanmälan är gjord eller inte.

Spårsäkringssatsen ska finnas tillgänglig på alla polisstationer, sjukhus och vårdcentraler och innehåller allt material (tops, provrör, tejpfolier med mera) som krävs för att göra en komplett spårsäkring. Genom att följa anvisningarna i guiden kan alla läkare som möter en patient som utsatts för ett sexuellt övergrepp ställa rätt frågor, ta rätt prover och svara för att prover och dokument hanteras rättssäkert.

Hälso- och sjukvårdens vårdrutin

Syftet är alltid kunna utföra rättsmedicinsk undersökning och kunna utfärda rättsintyg. Rutinen beskriver: hur och vem som genomför rättsmedicinsk undersökning och praktiska råd om bilddokumentation.

Uppdaterat: 20 juni 2018
K8AM