Beställ transporttjänster

Här beställer du transporttjänster inom och utanför sjukhusområdena.

> Beställ transporttjänster här

Här kan du beställa:

  • Inre transporter (transporter inom sjukhusområdena)
  • Yttre transporter (transporter utanför och mellan områdena)
  • Tömning av papper/sekretess

Att tänka på:

Beställ minst 20 minuter innan önskad transport.
Patienttransporter beställs separat.
Hämtning av brev och paket över 2 kg beställs separat.
Möbler som behöver flyttas eller bortforslas beställs separat..

För transporter utanför sjukhusområdet:

Beställ senast kl. 16.00 dagen innan.Vid transport av pallgods är maxvikten 800 kg per kolli .
Priset inkluderar fordon inklusive 1 förare. Ett extra timpris debiteras vid behov av extra personal.

Uppdaterat: 4 oktober 2019
VJBM