Typografi

En god typografi har stor betydelse för helhetsintrycket. Apercu är det typsnitt som Region Sörmland använder i första hand och i trycksaker. Som komplement och till vardags använder vi också de lättillgängliga typsnitten Arial och Times New Roman.

Typsnittets viktigaste uppgift är att vara en tydlig och visuellt tilltalande bärare av innehållet och budskapet. Region Sörmland har valt ett typsnitt som är lättläst och markant, utan att för den sakens skull tappa fokus på det vi vill berätta.

Vårt primära typsnitt, Apercu, är ett öppet och tydligt typsnitt som fungerar både i rubriker och brödtext och såväl digitalt som analogt.

Vardagsteckensnitten för kontorsanvändning är typsnitten Arial och Times New Roman. De finns som standard på alla datorer inom organisationen, vilket gör det enkelt för alla att följa profilen. Vi använder också Arial och Times New Roman i en del trycksaker, när verksamheter i regionen själva tar fram original och inte använder professionella design- och layoutprogram.

Uppdaterat: 14 januari 2021
KG65