Dialogform för dig som mist en nära anhörig i suicid

Som en del i arbetet med att förbättra och utveckla stödet till efterlevande arrangerar Region Sörmland och länets nio kommuner ett dialogforum där vi vill ta del av dina tankar och reflektioner om hur stödet bör utformas när det värsta har inträffat.

Vi vill med din hjälp ta reda på:

  • Hur vi i Sörmland kan utforma goda insatser som kan vara en väg vidare ur sorgen.
  • Hur vi tillsammans kan skapa ett skyddsnät där ingen lämnas ensam i samband med en suicidhandling.
  • Hur regionen och kommunernas verksamheter kan stärka skyddet för efterlevande när det värsta inträffar?

Anmäl dig senast 12 april
Anmäl dig via fou.se eller QR-koden i inbjudan till Dialogforum

Information
Träffen är kostnadsfri och länken skickas ut till anmälda några dagar innan föreläsningen.

Kontaktpersoner
sabrin.granath@regionsormland.se
elisabeth.bjork.andersson@regionsormland.se

Datum:

Tisdag 23 april 2024

Plats:

Digitalt

Tid:

18:00 - 19:30

23 april
JDYX