Illustration på kvinna med långt blått hår som sitter med uppdragna ben som hon lutar huvudet mot

Digital konferens om suicidprevention

Som en uppföljning till den internationella suicidpreventiva dagen den 10 september anordnar Region Sörmland tillsammans med Forskning och utveckling i Sörmland den 17 september en digital konferens för vidare dialog och erfarenhetsutbyte kring suicidpreventivt arbete.

Fokus är samverkan mellan olika aktörer så som länets kommuner, verksamheter inom regionen, statliga aktörer och myndigheter, civilsamhället, brukarföreningar med flera.

Information och anmälan

Läs mer om programmet och föreläsarna för dagen i denna inbjudan (pdf).

Du anmäler dig till Suicidpreventiv kraftsamling i Sörmland via  FoU:s webbplats.

Nedan berättar regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) om varför en gemensam kraftsamling är så viktig.

Varmt välkommen!

YUDS