Webbinarie: Fik@rummet

Välkommen till ett webbinarium där Petra Heideken Wågert, docent i fysioterapi vid MDH, berättar om projektet Fikarummet.

Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt fysisk och psykisk hälsa, sämre livskvalitet och död i förtid. Både för individen och för samhället är det därför oerhört viktigt att motverka ensamhet. Syftet med projektet är att utveckla och testa en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet.

En testversion av appen är nu utvecklad och testas under hösten 2020 bland 30 äldre deltagare. Erfarenheter från studien presenteras vid webbinariet.

Länk till webbinariet kommer närmare inpå eventet: https://www.mdh.se/samverkan/plattformar/samhallskontraktet

Datum:

Tisdag 3 november 2020

Plats:

Zoom

Tid:

14:00 - 15:00

3 november
QEUN