Forskning om fetma och övervikt

Övervikt och fetma är en stor utmaning för ungas folkhälsa. Två medarbetare inom regionen forskar inom området och de har använt Liv & hälsa ung materialet.

De har undersökt självskattad hälsa hos unga med övervikt eller fetma, med fokus på levnadsvanor och sociala faktorer.

Medverkande:

Ylva Tindberg och Sanna Tiikkaja Region Sörmland och Uppsala Universitet.

Förutom presentation av resultatet kommer det att finnas tid för frågor och reflektion.

Anmälan och mer information

Till anmälningsformulär och mer information

 

B1CC