Glokala Sverige-utbildning

Välkommen till en utbildning om de globala målen med fördjupning inom hållbar upphandling. De globala målen berör oss alla. Under eftermiddagen får du veta hur du kan arbeta mer hållbart.

Anmälningstiden har tyvärr gått ut för detta arrangemang

QGU5