Hälsa, inkludering och framtidstro för barn och unga

Region Sörmland bjuder in till en inspirerande fysisk konferens. Vi ser dagen som en regional mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning.


Datum: 26 januari 2022
Tid: 9.00-15.30
Plats: Katrineholm; Tallåsskolan aula förmiddag och Safiren eftermiddag.
Program
Konferensen är avgiftsfri.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för covid-19.

Dagen vänder sig till dig som arbetar med och för barn och unga 0-25 år och är yrkesverksam inom Region Sörmland, länets kommuner, länsstyrelsen, ideell sektor samt andr för temat, relevanta verksamheter i Sörmland.

Läs mer och anmäl dig här.

Datum:

Onsdag 26 januari 2022

Tid:

09:00

26 januari
YQUR