Hälsa, inkludering och framtidstro för barn och unga

Region Sörmland bjuder in till en inspirerande fysisk konferens. Vi ser dagen som en regional mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning.

Dagen vänder sig till dig som arbetar med och för barn och unga 0-25 år och är yrkesverksam inom Region Sörmland, länets kommuner, länsstyrelsen, ideell sektor samt andr för temat, relevanta verksamheter i Sörmland.

Läs mer om konferensen och anmäl dig

D6K1