Kunskapsförmiddag om barn som utövar våld

Välkommen till en kunskapshöjande föreläsning med fokus på olika situationer där barn är våldsutövare och om vilka konsekvenser detta medför. Konferensen är för dig som i Södermanland möter barn och unga i din yrkesroll.

Inbjudan till föreläsning om sexuella övergrepp mellan barn samt syskonvåld

Varmt välkommen till en kunskapshöjande förmiddag med fokus på olika situationer där barn är våldsutövare, om sexuella övergrepp mellan barn samt syskonvåld.

  1. Föreläsare: Ulla Thorslund, legitimerad psykolog, riskbedömare, och handledare. Föreläser om: sexuella övergrepp mellan barn samt barn med sexuella beteendeproblem.
  2. Föreläsare: Veronika Burcar Alm, universitetslektor, docent på Sociologiska institutionen Lunds universitet, Anna Rypi, fil dr i sociologi och lektor i socialt arbete. Föreläser om: Syskonvåld och dess konsekvenser.
  3. Kortare information från Barnahus, Barnskyddsteamet, Länsstyrelsen, Barnkonventionen i praktiken.

Målgrupp: Inbjudan vänder sig till dig som i Södermanland möter barn och unga i din yrkesroll

Observera att föreläsningarna är digitala kommer spelas in, och det kommer vara möjligt att ta del av föreläsningarna i efterhand via anmälan.

Anmälan 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Södermanland. 

Sista anmälningsdag är den 6 december klockan 23.59.
Föreläsningen är kostnadsfri.

Datum:

Fredag 8 december 2023

Plats:

Digital föreläsning

Tid:

08:00 - 12:15

8 december
K8KH